Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Volyn

Also look at:

Geographical objects (22)

Subject: Parts of Ukraine

Bibliographical records (91 – 100 / 681)

List sorting: author, title, A – Z

[Baranovych O. I.] Залюднення Волинського воєводства в 1 п.17 ст. – К.: ВУАН, 1930 р. – 156 с.

[Baranovych O. I.] Магнатское хозяйство на юге Волыни в 18 веке. – М.: и-во АН СССР, 1955 г. – 184 с.

[Baranovych O. I.] Нариси магнатського господарства на півдні Волині у 18 ст. – Студії з історії України науково-дослідної катедри історії України в Києві, 1926 р., т. 1, с. 1 – 90; 1929 р., т. 2, с. 61 – 116.

[Baranovych O. I.] Хозяйство фольварка на юге Волыни в 18 в. – Материалы по истории земледелия СССР, 1952 г., т. 1, с. 411 – 458.

[Bartoszewicz J.] Князь Курбский на Волыни. – ИВ, 1881 г., № 9, с. 65 – 85.

[Batjushkov P. M.] Волынь: исторические судьбы юго-западного края. – Спб.: 1888 г. – 16, 238, 127 с.

[Berenshtejn O. B.] До історії розповсюдження хасидизму на Волині і Поділлі. – «Єврейська історія та культура в Україні», К., 1994 р., с.

[Bilorus A.] Про особові назви західної Волині 16 ст. – АУ, 1970 р., № 3, с. 36 – 42.

(10)