Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Volyn

Also look at:

Geographical objects (22)

Subject: Parts of Ukraine

Bibliographical records (61 – 70 / 684)

List sorting: author, title, A – Z

[Aleksandrovych V. S.] Словник малярів Волині 16 – 17 ст. – ВЛІ, 1998 р., с. 45 – 68.

[Aleksandrovych V. S.] Три волинські малярі к.16 – п.17 ст.: з неопублікованих рукописних матеріалів. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 363 – 374.

[Ananjan Z. A.] К вопросу об этапах заселения армянами территории УССР: 11 – 17 вв. – «Проблеми історії та археології давнього населення України», К., Наукова думка, 1989 р., с. 5 – 6.

[Andrejev V.] Очерк деятельности кн.А.М.Курбского на защиту православния в Литве и на Волыни. – Православное обозрение, 1873 г., № 11, с. 770 – 787; № 12, с. 915 – 932.

[Andrijashev O. M.] Очерк истории Волынской земли до к.14 ст. – УИ, 1887 г., № 2, с. 1 – 43; № 3, с. 44 – 96; № 4, с. 97 – 144; № 5, с. 145 – 176; № 6, с. 177 – 232.

[Andruxov P. V.] 600 імен в історії великої Волині. – Остріг: 1993 р. – 98 с.

[Andruxov P. V.] Волинська земля: хроніка – джерела – постаті. – Жовква: 1992 р. – 88 с.

(7)