Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Volyn

Also look at:

Geographical objects (22)

Subject: Parts of Ukraine

Bibliographical records (201 – 210 / 681)

List sorting: author, title, A – Z

[Gildebrandt P. A.] Киевские и волынские старопечатни. – ДНР, 1880 г., № 1, с. 184 – 187.

[Gizhyckyj J.] Spis klasztorów unickich Bazylianów w województwie Wołyńskim. – Kraków: 1905. – 143, 26 s.

[Gizhyckyj J.] Wspomnienie o trynitarzach na Wołyniu, Podolu i Ukraine. – Kraków: 1909. – 112 s.

[Gizhyckyj J.] Wzmianki o Bazalji na Wołyniu. – Ziemia, 1914, t. 5, № 27, s. 419 – 421; № 28, s. 435 – 436.

[Gizhyckyj J.] Z przeszłości Hoszczy na Wołyniu. – Kraków: 1909. – 6, 73 s.

[Gnatjuk V. M.] Наукова праця на Волині в 1914 – 1924 рр. – Україна, 1926 р., № 2-3, с. 223 – 228.

[Godovanjuk O. M.] Два храма на Волыни 15 ст. – АНс, 1979 г., т. 27, с. 80 – 88.

[Godovanjuk O. M.] Исследование бастионных замчищ Волыни. – «Исследование и охрана архитектурного наследия Украины», К., 1980 г., с. 82 – 86.

(21)