Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Volyn

Also look at:

Geographical objects (22)

Subject: Parts of Ukraine

Bibliographical records (161 – 170 / 681)

List sorting: author, title, A – Z

[Dashkevych M. P.] О времени присоединения Волыни и Киева к Литве. – ЧИОНЛ, 1888 г., т. 2, отд. 1, с. 131 – 132;

[Dembinska A.] Wpływy kultury polskiej na Wołyń w 16 w. (w lonie warstwy szlacheckiej). – Prace komisji historycznej (Poznań), 1933, t. 7, s. 5 – 41.

[Demchenko L. J.] Волинські тестаменти 16 ст.: дипломатичний аналіз. – НЗ Інституту української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського. Збірник праць молодих вчених та аспірантів, 1997 р., т. 2, с.

[Demchenko L. J.] Волынские завещания в Литовской метрике: источниковедческий анализ. – «Литовская метрика», Вильнюс, 1998 г., с.

[Denysjuk V. T.] Волинь: події, факти, цифри: туристичні маршрути. – Луцьк: Надстир’я,1997 р. – 144 с.

[Dextjarchuk O. V.] Кам’яні хрести Волині 17 – 19 ст. – «Матеріали 5-ї міжнародної археологічної конференції студентів та молодих вчених», К., 1997 р., с. 286 – 288.

[Didux V. D.] Повернення Зофії Рокосовської. – Т: Навчальна книга-Богдан, 2013. – 110, [1] с.

[Dovbyschenko M. V.] Пам’ятки. Архів уніатської церкви. – К.: 2001 р., т. 3, вип. 1 = 461 с.

(17)