Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

НАН

Full name: Національна академія наук

= The National Academy of Sciences of Ukraine.

Bibliographical records (51 – 60 / 102)

List sorting: author, title, A – Z

[Grynevych L. V.] Голод 1928 – 1929 рр. у Радянській Україні. – Київ, 2014. – 31 с.

[Gucalenko T. M.] Бібліотека та центральний василіянський архів у Львові. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 128 – 149.

[Gurzhij O. I.] Витоки формування ринку вільнонайманої праці в Україні. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. – 164, [1] с.

[Gyrych Ja. M.] Слов’янський світ у 2013 році. – Київ : Центр пам’яткознавства НАН України, 2015. – 88 с. : табл.

[Jakubova L.] Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. – 338 с. – (З історії повсякденного життя в Україні: сер. моногр. вид.)

[Jasynovskyj J. P.] До історії вивчення нотолінійних ірмолоїв. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 491 – 496.

[Jurkova O. V.] Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1935. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. – 229 с. – (Україна: хроніка 20 століття)

[Kalischuk O. M.] Українсько-польське протистояння на Волині та в Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси. – Л.: Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2013. – 509 с.: рис., табл.

[Kis O.] Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2012. – 287 с.

[Kolesnyk I. I.] Українська історіографія. Концептуальна історія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – 565 с.

(6)